459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Děsivé sny, noční můry

Popis děsivých snů

Fyziologie (jak to má fungovat)

Spánek je relaxační fáze organismu. Dochází ke snížení mozkové aktivity a částečné ztrátě vědomí. Člověk je méně citlivý na vnější podněty. Snížena je i tělesná teplota, tep a dech. Během spánku se lidem zdají sny, a to i pokud si je po probuzení nepamatují. Délka spánku je zcela individuální, ale průměrně se optimální doba uvádí kolem 7-8 hodin.

Etiopatogeneze (příčina a mechanizmus onemocnění)

Děsivé sny nebo taky noční můry se dají charakterizovat jako poruchy spánku, při kterých se zdají velmi intenzivní sny s často děsivým obsahem. Mohou vést až k opakovanému buzení, čímž mají vliv na kvalitu spánku.

Příčiny

  • traumatická událost, strachy
  • stres, psychický tlak
  • vypjaté emoce, pracovní, partnerské, či rodinné neshody

Příznaky

Člověk se několikrát za noc budí v důsledku opakujících se obrazů, které vytvořil jeho mozek. Dochází k vyčerpání, ospalost, podrážděnosti, poruchám soustředění, koncentrace.

Komplikace

Noční můry může doprovázet i náměsíčnost, mluvení ze spaní. U dětí mohou vést noční děsy k nočnímu pomočování.

 

 

Uvedené články a rady nemohou nahradit osobní návštěvu lékaře, či kvalifikovaného terapeuta, protože TOTOŽNÉ ONEMOCNĚNÍ MŮŽE MÍT ROZDÍLNÉ PŘÍČINY. Články a rady nám však mohou ukázat možné cesty, jakými lze usilovat o své zdraví.

Sdílení

Léčba

Pokud jsou noční můry jen ojedinělou záležitostí, stačí se pokusit uklidnit, jít se třeba napít nebo si chvilku číst něco příjemného. Pokud se ale problémy opakují, dochází k vyčerpání organismu, je nutné řešit problémy s psychologem, neboť může jít o následek nějakého závažného traumatu z historie či přehnaný stres.

(Informační zdroje stránky)